Kraków

11,12 of March

mcdis.pl

t: 692 380 139

– The history of Pilates method
– Theoretical and practical lectures
– Methodology of Pilates lessons for all 3 levels
– Posture Analysis
– Modification exercises using small equipment of Pilates


– historia metody Pilates
– wykłady teoretyczno-praktyczne
– metodyka prowadzenia lekcji Pilates na wszystkich 3 poziomach
– analiza postawy
– modyfikacje ćwiczeń z wykorzystaniem małego sprzętu Pilates