Zakopane

4,5 of March

fitness-zakopane.pl

t: 601 628 605

The two-day workshop aims towards the use small pilates equipment ie. Small balls, large terra rubber band and rollers. You will learn how you can modify the classic Pilates exercises and diversify activities. You will discover how you can build an interesting lesson without falling into the routine of the same exercises. You will learn exercises helping to work on the deep stabilization of the spine and pelvis, exercises to generally strengthen the muscles as well as the versatility of foam roller exercises that contribute to strength and self-massage.


Dwudniowe szkolenie, którego celem jest wykorzystanie małych sprzętów pilates tj. piłki małe, duże oraz gumy terra band i wałki. Dowiesz sie jak można modyfikować ćwiczenia klasycznego Pilates, urozmaicić zajęcia oraz maksymalnie wykorzystać możliwości układu mięśniowo – stawowego. Poznasz jak można budować ciekawą lekcję bez popadania w rutyne tych samych rozwiązań. Poznasz ćwiczenia pomagajace pracować nad głęboką stabilizacją kręgosłupa i miednicy, ćwiczenia wzmacniające mięśnie globalne a także wszechstronność foam rolerów w ćwiczeniach równoważnych, siłowych oraz automasażu.